تعطیلی مراکز تفریحی ایران فان امروز مورخ 7 اسفند ماه 1398

به اطلاع می رساند کلیه مجموعه های ایران فان به دلیل نا مساعد بودن هوا امروز مورخ 7 اسفند ماه 1398 تعطیل میباشد .

باتوجه به محدودیت های اعلام شده کلیه مجموعه ها به مدت ده روز تعطیل می باشد
+