تعطیلی مراکز تفریحی ایران فان امروز مورخ 7 اسفند ماه 1398

به اطلاع می رساند کلیه مجموعه های ایران فان به دلیل نا مساعد بودن هوا امروز مورخ 7 اسفند ماه 1398 تعطیل میباشد .

مجموعه رصدخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد
+