ساعت کاری مجموعه ها در تابستان 96

🔈🔈🔈🔈🔴اطلاعيه🔴
🔈🔈🔈🔈🔈
🕜 ساعت كاري مجموعه هاي ايران فان در تابستان 1396 به شرح زير مي باشد:
١-سورتمه دربند👈🏼از ساعت 10:00  الی  23:00
جمعه ها: 10:00   الی     24:00
٢-ژوراسيك پارك تهران👈🏼   10:00 الي 23:00
پنجشنبه ها جمعه ها و ايام تعطيل: 10:00   الي 23:30
٣-فاز ٢بوستان نهج البلاغه 👈🏼 17:00 الي 1بامداد
پنجشنبه ها:   16:00   الی   2 بامداد
جمعه ها:   16:00   الي 1 بامداد
٤-درياچه شهداي خليج فارس👈🏼17:00  الي 1 بامداد
پنجشنبه: 16:00  الی  2 بامداد
جمعه ها :    16:00  الي  1بامداد