تغيير ساعت كاري مجموعه هاي ايران فان 🌙به مناسبت ماه مبارك رمضان🌙

🔈🔈🔈🔈🔴اطلاعيه🔴 

🔈🔈🔈🔈🔈🌙به مناسبت ماه مبارك رمضان🌙 

🕜تغيير ساعت كاري مجموعه هاي ايران فان به شرح زير مي باشد:

١-سورتمه دربند👈🏼از ساعت ١٦:٠٠ لغايت ٢٤ 

جمعه ها: ١١:٠٠الي ٢٤

٢-ژوراسيك پارك تهران👈🏼١١:٠٠الي ٢٢:٠٠

پنجشنبه ها جمعه ها و ايام تعطيل: ١١:٠٠الي ٢٣:٠٠

٣-فاز ٢بوستان نهج البلاغه 👈🏼 ١٧:٠٠ الي ٢بامداد

جمعه ها:١٦:٠٠ الي ٢ بامداد

٤-درياچه شهداي خليج فارس👈🏼١٨:٠٠الي ٢بامداد

جمعه ها :١٦:٠٠ الي ٢بامداد