ساعت کار

((""ژوراسیک پارک تهران (دایناسورها و حیوانات)""))

نیمسال اول 96 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 21:00

پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل از ساعت 10:00 الی 22:30

((""بوستان گلابدره -سورتمه تهران""))

نیمسال اول 96 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 الی 22:00

پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل از ساعت 10:00 الی 23:00

((""مجموعه شگفت انگیز نهج البلاغه""))

نیمسال اول 96 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 الی 22:00

پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل 10:00 الی 00:00

((""مجموعه شگفت انگیز دریاچه چیتگر""))

نیمسال اول 96 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 الی 22:00

پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل 10:00 الی 00:00